شربت گلوکز ۶۰

این محصول شربتی حاصل از هیدرولیز آنزیمی نشاسته ذرت می باشد. شفاف و دارای خصوصیات منحصر به فرد خود می باشد. این شربت در مقایسه با شربت 42 DE شیرینی بیشتر و ویسکوزیته کمتری دارد.

دسته: