شربت فروکتوز

شرکت ““فروکتوز ناب”” توانایی تولید شربت فروکتوز با سطوح مختلف شیرینی را دارد که این طیف وسیع از انواع فروکتوز، نیاز صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی را مرتفع می‏سازد. از تبدیل بخشی از گلوکز به فروکتوز طی عبور از ستون‏های ایزومریزاسیون توسط آنزیم گلوکوایزومراز “شربت فروکتوز” بدست می‏آید.شربت فروکتوز در دو نوع رایج ۴۲، ۵۵ که نشان دهنده محتوای فروکتوز می باشد، تولید می‏شود. شربت ذرت: شربت ذرت با فروکتوز بالا مایعی بی رنگ، شفاف دارای مزه شیرین، بدون هیچگونه طعم مزاحم و خصوصیات کاربردی بسیار مشابه شکر می باشد. این شیرین کننده در تمام محصولات غذایی که نیاز به شیرین شدن دارند می تواند جایگزین شکر شود این درحالیست که از شکر ارزان‏تر می باشد. شربت فروکتوز (HFCS) محصولی کاملاً طبیعی و استحصال شده از نشاسته ذرت است.

 

محصولات

کاربرد ها

باقلوا

بستنی

بستنی

بستنی

باقلوا

بستنی

بستنی

بستنی