در حال نمایش 4 نتیجه

نشاسته پودری سفید رنگ و بدون بو است و پلی ساکاریدی متشکل از آمیلوز و آمیلوپکتین می باشد . نشاسته مهم ترین کربوهیدرات ذخیره ای گیاهان است . در اکثر کشورهای دنیا از ذرت به عنوان یکی از منابع اولیه استخراج نشاسته استفاده می گردد. نشاسته خام در صنایع مختلف به دلیل ویژگیهای مختلف آن مانند تشکیل ژل ، چسبندگی ، بهبود ویژگیهای فیزیکی ، بالا بردن ثبات سیستم های کلوئیدی و اثر غلظت دهندگی ، ارزان و در دسترس بودن، ایمنی مصرف و زیست تخریب پذیری بالا کاربرد های متفاوتی دارد.