انواع کنسانتره دامی

تولید شیر در گاوهای شیری به عواملی همچون توان ژنتیکی حیوان، تغذیه و وضعیت سلامت بستگی دارد. در بین این عوامل، تغذیه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و سهم عمده ای از هزینه های گله را بخود اختصاص می دهد.