خوراک دام، طیور و آبزیان

کاربرد گلوتن ذرت ، فیبر غنی شده و گلوتن مایع در خوراک دام، طیور و آبزیان