دکسترین زرد

دکسترین زرد پودری زرد رنگ و یکی از مشتقات نشاسته است که از حلالیت در آب سرد به میزان تقریبی 50 الی 85 درصد برخوردار می باشد.

دسته: