دکسترین قهوه ای

دکسترین قهوه ای پودری قهوه ای رنگ، یکی از مشتقات نشاسته است که از حلالیت در آب سرد بیش از 85 درصد برخوردار می باشد.

دسته: