شربت گلوکز ۴۲

شربت گلوکز 42 از هیدرولیز آنزیمی نشاسته ذرت بدست می آید. شفاف و دارای خصوصیات منحصر به فرد خود می باشد.. بر اساس درجه هیدرولیز(معادل DE) شربت های گلوکز با خواص مختلفی تولید می شود. با افزایش (DE)  میزان شیرینی بیشتر و ویسکوزیته شربت کمتر می شود .

دسته: