نشاسته اکسید

نشاسته اکسید نشاسته اصلاح شده ای است که در مجاورت با مواد اکسید کننده دارای خواص متفاوتی شده و نسبت به نشاسته خام ، ویسکوزیته  پایین تر و سیالیت بالاتری دارد .

دسته: