نشاسته ذرت خام(صنعتی و غذایی)

نشاسته پودر سفید رنگ ، بدون بو و پلی ساکاریدی متشکل از آمیلوز و آمیلوپکتین است. در اکثر کشورهای دنیا از ذرت بعنوان یکی از منابع اولیه استخراج نشاسته استفاده می گردد.

دسته: