پودر چسب کارتن (Z4)

پودر سفید رنگی است که شامل نشاسته خام، نشاسته اصلاح شده و سایر افزودنی ها می باشد که برای ساخت ورق های کارتن مورد استفاده قرار می گیرد.

دسته: