اسنک ها

کاربرد مالتو دکسترین و نشاسته پری ژلاتینه در اسنک ها